neděle 29. listopadu 2020

Poznatky

Poslední dobou stále více přemýšlím o darech, které mě dala současnost a o všech jejích okolnostech. Do jaké míry jsem si jistá tím, co cítím, jak moc jsem otupila emoce tam, kde nejsou zapotřebí a jak snadné je se zbavit krvenadupaných komárů. Bylo to snad jednou večer, kdy se ve mě probudila bojovná sounáležitost se všemi oprávněnými i neoprávněnými případy, kdy pachatelé měli vlastní právo udělat to, co nakonec udělali. I (ne)opodstatněné ubližování, zavržení, či prachsprosté obvinění, může být bráno jako polehčující okolnost - v tom, že se zabrání dalšímu trápení něčím úderným a jasným.


Nechápejte mě špatně. 

Jen tím, že si v krizové situaci zachráníte krk, můžete předejít tolika bolestem, co by jen vysílilo vaše tělo. Nakonec byste se totiž chtě nechtě museli smířit s tím, že už nevíte ani to, kdo jste vy sami.